iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Nová verzia iNGs_Geo 8.20

Prináša opäť množstvo nových nástrojov a vylepšení.
Podstatne rozšírené sú možnosti pre import VGI, vznikli 2 nové nástroje: Import VGI kresby a Import VGI bodov. Veľa noviniek je aj vo výškopise...
Najdôležitejšie rozdiely voči staršej verzii sú uvedené na stránke Zoznam zmien

Seminár Transoftsolutions - Brno

Zaujímavá príežitosť stretnúť autorov a podporovateľov aplikácií spoločnosti Transoftsolutions. Seminár sa uskutočnil v Brne 1.6.2017. Predsatvené boli aplikácie  AutoTURN, ParkCAD, Site CEM a TORUS a tiež hlavne AutoTURN ONLINE, ktorý sme predstavili aj my na našom iNGs Info Dni 2017.